Sự kiện

Chuỗi Sự Kiện Chào Mừng Tết Nguyên Đán 2020

Lời đầu tiên cho phép BQT được gửi tới Toàn thể Ae Game thủ lời chúc mừng Năm Mới 

"An Khang, Thịnh Vượng , Hạnh Phúc và Thành Công , Đón tết đầm ấm bên gia đình"

 

Chào mừng các bạn đến với chuỗi sự kiện chào đón Xuân Canh tý 2020 Sau đây 

 

 

 

Máy chủ áp dụng : Kalima 2

 

 

• Phần thưởng : 

1. Phần thưởng áp dụng cho Máy Chủ Kalima2, Kalima1

 

Mốc Nạp / Ngày  Phần Thưởng Khai Xuân Liên Hệ Nhận Thưởng 
1.000.000

01 Item Cấp 3 trở xuống + Luck + 02 Otion 

Hoặc 

Hộp Vũ Khí Rồng 

 0815.66.11.66

Fanpage 

2.000.000

Vũ khí rồng + Luck + 02 Otion ( tự chọn)

Hoặc 

01 Item cấp 5 + Luck + 02 Otion tự chọn

 0815.66.11.66

Fanpage

  5.000.000

01 Ring hoặc Pen + 2 Otion ( Tự Chọn )

Hoặc 

Vũ khí cấp 7 trở xuống + Luck + 02 Otion

( tự chọn ) 

0815.66.11.66

Fanpage

Đặc biệt :

• Top nạp 2 ngày liên tiếp > 5.000.000/ngày sẽ được đổi quà 2 ngày lấy 01 Item Exc bất kỳ Full ròng ( trừ wing và đồ Exc tím , ring pen )  Có thể lấy Item thần nếu muốn .

Lưu ý : Event Khai lộc đầu xuân sẽ thay thế cho Event Vua nạp hàng ngày . 

 

2. Phần thưởng áp dụng cho Máy Chủ HN1 : 

 

 

 

Mốc nạp/ngày Phần Thưởng Gcoin Phần thưởng Item
1.000.000  X2 số tiền nạp quy đổi ra Gcoin Vip 01 Item exc bất kỳ + Luck full dòng (Không áp dụng cho Vũ khí + Wing )
2.000.000 X2 số tiền nạp quy đổi ra Gcoin Vip 03 Item exc bất kỳ + Luck full dòng (Không áp dụng cho Vũ khí + Wing)
5.000.000 X2 số tiền nạp quy đổi ra Gcoin Vip

01 set exc bất kỳ + Luck full dòng (Không áp dụng cho Vũ khí + Wing)

01 Vũ khí Exc Full dòng Cấp 380 

 

 

 

 

Máy chủ áp dụng : Kalima 2

 

► Nội dung :  thay đổi thời gian ra thỏ như sau :  20h 40 và 21h 40 

♦ Thứ  2 4 6 CN thỏ ngọc ra tại Sever 2 Atlan 

♦ Thứ 3 5 7 Thỏ ngọc ra tại Sever 3 Atlan 

 

Máy chủ áp dụng : Kalima 2

 

• Phần thưởng : áp dụng cho máy chủ Kalima1

 Nội Dung Sự Kiện:

- 10 Thành viên nào có số tiền nạp thẻ nhiều nhất và >5.000.0000 trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ có cơ hội nhận được phần thưởng .

- trong trường hợp số Gcoin nạp bằng nhau . BQT sẽ tính thời gian ai nạp lần cuối cùng sớm hơn để làm cơ sở trao giải .

- Chỉ tính số Gcoin nạp trong thời gian diễn ra sự kiện.

- Quyết định của BQT là quyết định cuối cùng .

* Điều kiện : có số tiền nạp trong thời gian diễn ra sự kiện >5.000.000 trên bảng xếp hạng mới đủ điều kiện tham gia event

 Phần Thưởng : 

* Đặc biệt:

I. Với Top 1 vua nạp được phép đổi 01 Item đang sử dụng sang Item Class khác tương đương . Và nếu top 1 có số tiền nạp >50.000.000 được tặng thêm 01 set item thần ( tự chọn )

( ví dụ : bạn đang có wing 2.5 RF bạn sẽ có quyền đổi wing 2.5 đó sang wing 2.5 DK tương đương dù đã hết time được đổi theo luật )

II .

- Với top 1  : Nếu ko muốn nhận Phần thưởng bên trên ( trong ảnh ) có thể chọn 1 trong 5 hình thức sau đổi sau :

* Nhận 02 Item Exc Luck + 1 Otion + 03 dòng Soket chưa khảm Hoặc Được phép đổi Wing 3 + 01 bộ ring pen Exc sang Wing SeaSon 8 tương đương khi có số tiền nạp > 30.000.000 

* Nhận 04 Item Exc Luck + 1 Otion + 03 dòng Soket chưa khảm Hoặc Được phép đổi wing 2.5 Luck + MNL + 01 bộ ring pen Exc (dòng bất kỳ ) = Wing 3 Luck + 1 Otion khi có số tiền nạp > 50.000.000    


* Nhận 04 Item Exc Luck + 1 Otion + 03 dòng Soket chưa khảm Hoặc Được phép đổi tối đa wing 2 MNL,luck + 1 bộ ring pen ex (dòng bất kì) = Wing 2.5 Tương ứng khi có số tiền nạp > 50.000.000

 

* Nhận 08 Item Exc Luck + 1 Otion + 03 dòng Soket chưa khảm Hoặc Được phép đổi wing 2.5 Luck + MNL + 01 bộ ring pen Exc (dòng bất kỳ ) = Wing Season 8 Luck + 1 Otion khi có số tiền nạp > 80.000.000- Với top 2 : Nhận 03 Item Exc Luck + 1 Otion + 03 dòng Soket chưa khảm Hoặc được đổi tối đa: Wing 2 MNL + 1 bộ ring pen ex (dòng bất kì) = wing 2.5 MNL khi có số tiền nạp > 50.000.000

- Với top 3 : Nhận 02 Item Exc Luck + 1 Otion + 03 dòng Soket chưa khảm Hoặc được đổi tối đa: Wing 2 Luck + 1 bộ ring pen ex (dòng bất kì) = Wing 2.5 Luck khi có số tiền nạp > 50.000.000

- Với Top 4: Nhận 01 Item Exc Luck + 1 Otion + 03 dòng Soket chưa khảm Hoặc được đổi tối đa :Wing 2 + 1 bộ ring pen ex (dòng bất kì) = Wing 2.5 thường khi có số tiền nạp > 50.000.000

Lưu ý : ( Wing và ring pen các bạn phải có sẵn . chi tiết các bạn liên hệ hotline : 0815661166 ).

Ngoài ra :

* Top Vua nạp 1 2 3 4 có số Gcoin nạp >10.000.0000 trở lên sẽ được thêm 1 Otion vào 1 Item exc bất kỳ ( Trừ wing và Exc 380 tím ) .

* Top Vua nạp 1 2 3 4 có số Gcoin nạp >20.000.0000 trở lên sẽ được thêm 1 Otion vào 02 Item exc bất kỳ ( Trừ wing và Exc 380 tím ) .

* Top Vua nạp 1 2 3 4 có số Gcoin nạp >30.000.0000 trở lên sẽ được thêm 1 Otion vào 03 Item exc bất kỳ ( Trừ wing và Exc 380 tím ) .

* Top Vua Nạp 1 2 3 4 có số Gcoin nạp >40.000.0000 trở lên sẽ được thêm 1 Otion vào 04 Item exc bất kỳ ( Trừ wing và Exc 380 tím ) .

* Top Vua nạp 1 2 3 4 có số Gcoin nạp >50.000.0000 trở lên sẽ được thêm 1 Otion vào 05 Item exc bất kỳ ( Trừ wing và Exc 380 tím ) .

 

2. Phần thưởng áp dụng cho máy chủ Kalima2

 Nội Dung Sự Kiện:

 

- 10 Thành viên nào có số tiền nạp thẻ nhiều nhất và > 5.000.000 trên bảng Event trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ có cơ hội nhận được phần thưởng .

 

- trong trường hợp số Gcoin nạp bằng nhau . BQT sẽ tính thời gian ai nạp lần cuối cùng sớm hơn để làm cơ sở trao giải .

 

- Chỉ tính số Gcoin nạp trong thời gian diễn ra sự kiện.

 

- Quyết định của BQT là quyết định cuối cùng .

 

► TOP 1 nạp trên 50.000.000:  Sẽ được nhận thêm 01 set Item Thần (tự chọn) Và Nếu ko muốn nhận Cánh cấp 2 MNL + Luck có thể lựa chọn 1 trong 4 hình thức đổi sau : 

 

♦ Thêm 01 Otion và wing Season 8

 

♦  Được phép đổi tối đa 01 Wing 3 Luck MNL sang wing Season 8 Hoặc thêm 01 Otion vào Wing 3 với điều kiện có Gcoin nạp > 50.000.000 trên bảng Event

 

♦ Được phép đổi 01 Wing 2,5 MNL luck sang Wing 3 Mnl luck Hoặc thêm 01 Otion vào Wing 2.5 với điều kiện có Gcoin nạp >50.000.000 trên bảng Event 

 

 ♦ Được phép đổi 01 Wing 2 MNL luck sang Wing 2.5 Mnl luck với điều kiện có Gcoin nạp >50.000.000 trên bảng Event 

 

► TOP 2 3 nạp trên 50.000.000: Nếu ko muốn nhận Cánh cấp 2 có thể lựa chọn 1 trong 4 hình thức đổi sau :

 

♦ Thêm 01 Otion và wing Season 8

 

♦  Được phép đổi tối đa 01 Wing 3 Luck MNL sang wing Season 8 Hoặc thêm 01 Otion vào Wing 3 với điều kiện có Gcoin nạp > 50.000.000 trên bảng Event

 

♦ Được phép đổi 01 Wing 2,5 MNL luck sang Wing 3 Mnl luck Hoặc thêm 01 Otion vào Wing 2.5 với điều kiện có Gcoin nạp >50.000.000 trên bảng Event 

 

 ♦ Được phép đổi 01 Wing 2 MNL luck sang Wing 2.5 Mnl luck với điều kiện có Gcoin nạp >50.000.000 trên bảng Event 

 

Ngoài ra :

* Top Vua nạp có số Gcoin nạp >10.000.0000 trở lên sẽ được thêm 1 Otion vào 1 Item bất kỳ ( Trừ wing và Exc 380 tím ) + 02 viên Đá hộ mệnh

 

* Top Vua nạp có số Gcoin nạp >20.000.0000 trở lên sẽ được thêm 1 Otion vào 02 Item bất kỳ ( Trừ wing và Exc 380 tím )  + 04 viên Đá hộ mệnh

 

* Top Vua nạp có số Gcoin nạp >30.000.0000 trở lên sẽ được thêm 1 Otion vào 03 Item bất kỳ ( Trừ wing và Exc 380 tím ) + 06 viên Đá hộ mệnh

 

* Top Vua Nạp có số Gcoin nạp >40.000.0000 trở lên sẽ được thêm 1 Otion vào 04 Item bất kỳ ( Trừ wing và Exc 380 tím )+ 08 viên Đá hộ mệnh

 

* Top Vua nạp có số Gcoin nạp >50.000.0000 trở lên sẽ được thêm 1 Otion vào 05 Item bất kỳ ( Trừ wing và Exc 380 tím ) + 10 viên Đá hộ mệnh

 

3. Phần thưởng áp dụng cho máy chủ Hn1


- 3 Thành viên nào có số tiền nạp thẻ nhiều nhất và > 500.000 Gcoin trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ có cơ hội nhận được phần thưởng
- Chỉ tính số tiền nạp trong thời gian diễn ra sự kiện.

► Phần Thưởng:

 BTC Sự Kiện