Sự kiện

Event Nạp Tháng Đợt 2 Tháng 02 - Máy Chủ Hà Nội 1

 

 

 


 

 

► Thời gian:


- Bắt đầu lúc : 00:00 ngày 20/02/2022

- Kết thúc lúc : 23:59 ngày 28/02/2022

► Nội dung:

-  Thành viên nào có số tiền nạp thẻ như Bảng phần thưởng bên dưới trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ nhận được các phần quà giá trị

- Chỉ tính số tiền nạp trong thời gian diễn ra sự kiện.

► Phần Thưởng:

 Phần thưởng : 

TOP NẠP

PHẦN THƯỞNG

1.000.000

 

KM 50% Gcoin khi nạp từ 28/01 - 03/02

 

KM 30% Gcoin khi nạp Sau 03/02 

 

 

.

Wing 2 + Luck + MNL + 11

Nâng cấp 01 Item lên + 10.

 

 

 

 2.000.000

 

KM 50% Gcoin khi nạp từ 28/01 - 03/02

 

KM 30% Gcoin khi nạp Sau 03/02

 

 

.

Wing 2 + Luck + MNL + 13

.Nâng cấp 01 Item lên + 11.

 

 

5.000.000

 

 

 

Chọn 1 Trong 2 phần thưởng sau : 

 ► Nâng cấp 01 wing có sẵn lên 1 cấp  Và Nâng cấp 01 Item Exc lên 1+ ( hoặc +13 )

( ví dụ : wing cấp 2 lên 2,5 , wing 2,5 lên wing 3 , wing 3 lên wing SS 8 .v..v.v ) 

  

 ► Nâng cấp 01 Set Item lên 02 Cấp độ  Hoặc 02 Item lên 13 hoặc 1+

( ví dụ cấp 4 lên cấp 6 .v.v..v Cấp 6 lên cấp 8 ..v..v.v) 

 

.

10.000.000

KM 30% Gcoin khi nạp 

.

►  Thêm 01 Otion vào Wing 2.5 trở lên Hoặc nâng cấp 01 wing có sẵn lên 1 cấp 

( ví dụ : wing cấp 2 lên 2,5 , wing 2,5 lên wing 3 , wing 3 lên wing SS 8 .v..v.v ) 

 

► Và được chọn 1 trong 4 phần thưởng sau : 

 

• Nâng cấp 07 Item lên 13  Hoặc 07 Item lên 1+ 

 

 • 01 Set Item Full Exc ( trừ exc tím ) + Luck ( Hỗ trợ chuyển + và Gia cường từ set full cũ sang set mới nhận ) 

 

 •  01 Item Exc tím 3 Otion + 03 dòng socket (chưa khảm ) + 3 viên Ngọc (Hạt)  nguyên tố Cấp 3 ( tự chọn ) 

 

• Nâng Cấp  04 Item bất kỳ  lên 1+ ( được phép nâng cấp vào Item đã nâng cấp ở top nạp ngày ) 

( Lưu ý : mỗi Event chỉ được nâng cấp tối đa 2+ vào 01 Item ).

 

 

15.000.000

KM 30% Gcoin khi nạp 

 

► 01 Sói Tấn Công Hoặc Phòng thủ ( Tùy Chọn ) 

.

►  Thêm 01 Otion vào Wing 2.5 trở lên Hoặc nâng cấp 01 wing có sẵn lên 1 cấp  ( ví dụ : wing cấp 2 lên 2,5 , wing 2,5 lên wing 3 , wing 3 lên wing SS 8 .v..v.v ) 

 

♦ Đổi 01 Set ITem 380 Full Exc  Sang Set Exc Tím + 03 Otion + 03 dòng SK và 15 Ngọc nguyên Tố ( tự chọn ) 

Hoặc 

Nâng cấp 12 Item lên +13 hoặc 10 Item lên 1+  

 

 

 

20.000.000

KM 40% Gcoin khi nạp 

 

 

►  Nâng Cấp  06 Item bất kỳ  lên 1+ ( hoặc +13 )

 

►  Cho phép đổi 01 Item hoàn hảo sang 01 Item tương đương Hoặc thêm 02 Otion vào 02 ITem Exc bất kỳ ( Exc Tím ) 

 ( Lưu ý : Item Class Mg chỉ đồi được sang Item Class Sum  và ngược lại )

 

   ► Thêm 01 Otion vào Wing 2.5 trở lên Hoặc nâng cấp 01 wing có sẵn lên 1 cấp  ( ví dụ : wing cấp 2 lên 2,5 , wing 2,5 lên wing 3 , wing 3 lên wing SS 8 .v..v.v ) 

 

► Và được chọn 1 trong 4 phần thưởng sau : 

 

• Nâng cấp 09 Item lên +13 hoặc 1+ 

 

• 03 Item Exc tím 3 Otion + 03 dòng socket (chưa khảm ) + 9 viên Ngọc nguyên tố Cấp 3 ( tự chọn ) 

 

 •  05 Item Exc tím 2 Otion + 03 dòng socket (chưa khảm ) + 10 viên Ngọc nguyên tố Cấp 3 ( tự chọn ) 

 

• 01 Set Item Full Exc ( trừ exc tím ) + Luck  + 02 Vũ khí Full Exc  ( trừ exc tím )

( Hỗ trợ chuyển + và Gia cường từ set full cũ sang set mới nhận ) 

 

.

30.000.000

 

KM 50% Gcoin khi nạp 

 

 

► 01 Sói Tự chọn 

 

 ►  Nâng Cấp 10 Item bất kỳ lên 1+ (hoặc +13 )

 

►  Cho phép đổi 02 Item hoàn hảo sang 02 Item Class khác  tương đương  Hoặc thêm 04 Otion vào 04 ITem Exc bất kỳ ( trừ Exc tím   ) 

 ( Lưu ý : Item Class Mg chỉ đồi được sang Item Class Sum  và ngược lại )

 

 ► Thêm 01 Otion vào Wing 2.5 trở lên Hoặc nâng cấp 01 wing có sẵn lên 1 cấp ( ví dụ : wing cấp 2 lên 2,5 , wing 2,5 lên wing 3 , wing 3 lên wing SS 8 .v..v.v ) 

 ► Và chọn 1 trong 2 phần thưởng sau : 

•  06 Item Exc tím 3 Otion + 03 dòng socket (chưa khảm ) và 18 viên Ngọc nguyên tố Cấp 3 ( tự chọn ) 

( Hỗ trợ chuyển +  từ set Exc cũ sang set Socket mới nhận ) 

• Nâng Cấp 10 Item bất kỳ lên 1+ (hoặc +13 )


 

BQT MU Hà Nội
Thông Báo