Sự kiện

Event Đại Gia Nạp Tháng Đợt 2 Tháng 03- Máy Chủ NORIA

 

 

1. ĐUA TOP ĐẠI GIA NẠP  HÀNG NGÀY - THÁNG 03 ĐỢT 2 

 

♦ Thời gian : Từ 23/03 đến hết ngày 03/04

 

♦ Nội Dung : 

 

- Mỗi ngày chọn ra Các nhật vật có số tiền nạp nhiều nhất và > 3.000.000 để trao thưởng 

 

♦ Phần Thưởng : 

TOP 

PHẦN THƯỞNG
TOP  NẠP >= 10.000.000 

Ngoài phần thưởng Mốc 5 tr Bên dưới sẽ nhận thêm : 

 

01 Item Exc cấp 8 (380) trở xuống + Luck + 01 Otion  (trừ Exc tím) ( Có thể chọn Item thần ) 

( Hỗ trợ chuyển cộng và Gia cường dòng vàng từ vk cũ sang chùy mới nhận )

Hoặc 

Nâng cấp 01 ITem bất kỳ lên 1+ ( Hoặc +13 ) 

 

**** Đặc biệt :  Các bạn  có thể đổi toàn bộ Phần thưởng trên lấy 01 Chùy vương + Luck + Skill +  01 Otion

( Hỗ trợ chuyển cộng và Gia cường dòng vàng từ vk cũ sang chùy mới nhận )

 

TOP  NẠP >= 5.000.000 

 

Chọn 1 trong 2 phần thưởng sau : 

 

• RING Hoặc PEN + 01 Otion + 3%HP 

HOẶC

 • Quyền thêm 01 Otion vào 01 ITem Exc có sẵn ( Trừ Wing và Exc tím )

TOP  NẠP >= 3.000.000 

 

01 Hộp Quà Ring ( Pen ) 

 

Đặc Biệt : TOP NẠP 2 NGÀY LIÊN TIẾP >= 5.000.000/Ngày 

 

Được phép đổi quà của ngày nạp thứ 2 lấy 01 Item exc 380 (cấp 8 trở xuống) + Luck + 01 Otion ( Trừ Exc tím ) ( Có thể chọn Item thần )

Hoặc 

Nâng cấp 01 ITem bất kỳ lên 1+ ( hoặc +13 )

 

* Không áp dụng cho tk đã nhận phần thưởng mốc 10tr ngày 1 

 

Lưu ý : 

 

- Hộp quà Ring ( hoặc pen ) ném ra đất sẽ được 01 Ring ( hoặc pen ) Exc + 1 Otion ngẫu nhiên 

 

- Phần thưởng trao ngày sau 00:05 hàng ngày , Liên hệ GM hotline để nhận thưởng

 

- Hộp quà RING , PEN ném ra đất sẽ được 100% ring , pen Exc + 1 Otion ngẫu nhiên 

 

- Trường hợp tích lũy được 03 hộp quà ring , pen có thể đổi lấy 01 Ring hoặc Pen + 3%HP + 1 Otion ( tự chọn ) 

 

- Liên Hệ GM Hotline : 0815.661.166 hoặc Fanpage để đổi hộp quà .

 

2. EVENT ĐUA TOP ĐẠI GIA NẠP THÁNG 03 ĐỢT 2

 

♦ Thời gian : Từ 23/03 đến 23:59 ngày 03/04

 

♦ Nội Dung : 

 

- Kết thúc Event chọn ra các Nhân vật có số tiền nạp nhiều nhất và > 3.000.000 để trao thưởng 

 

♦ Phần Thưởng : 

TOP 

PHẦN THƯỞNG

TOP NẠP 3.000.000

 

CÁNH CẤP 2 LUCK 

 

TOP NẠP 4.000.000

 

CÁNH CẤP 2 + MNL

 

TOP NẠP 5.000.000

 

CÁNH CẤP 2 + MNL + LUCK 

 

TOP NẠP 10.000.000

 

 Chọn 1 trong 2 phần thưởng sau : 

 

* Nâng cấp Wing Luck đang sử dụng lên Wing Luck + MNL  ( Wing các bạn phải có sẵn )

 

* Nâng cấp Wing 2 đang sử dụng lên wing 2.5 tương đương 

 

TOP NẠP 15.000.000

 

* Nâng cấp 01 Wing  đang sử dụng lên 1 cấp  ( Wing các bạn phải có sẵn )  ( ví dụ wing 2 lên 2,5 , 2,5 lên wing 3 , wing 3 lên wing Season 8  )

 

TOP NẠP 20.000.000

 

* Nâng cấp 01 Wing  đang sử dụng lên 1 cấp  ( Wing các bạn phải có sẵn )  ( ví dụ wing 2 lên 2,5 , 2,5 lên wing 3 ,  wing 3 lên wing Season 8 ) Hoặc Thêm 01 Otion vào Wing 2,5 trở lên 

 

Và Chọn 1 trong 2 phần thưởng sau : 

*  Thêm 01 Otion vào 1 Item Exc ( Trừ wing và Exc Tìm ) 

* Nâng cấp 01 set Item lên 01 cấp độ ( max là cấp 6 )  Ví dụ : nâng cấp set cấp cấp 4 lên cấp 5 , cấp 5 lên cấp 6 

 

TOP NẠP 25.000.000

 

►  Thêm 01 Otion vào 5 Item Exc ( Trừ wing và Exc Tìm ) 

 

Chọn 1 trong 3 phần thưởng sau : 

 

* Wing 2.5 Luck + MNL  ( Được chuyển + từ wing đang sử dụng sang Wing 2.5 mới nhận )

 

* Nâng cấp 01 Wing  đang sử dụng lên 1 cấp  

( ví dụ wing 2 lên 2,5 , 2,5 lên wing 3 , wing 3 lên wing Season 8)

 

* Thêm 01 Otion vào Wing 2,5 trở lên 

 

Và Chọn 1 trong 2 phần thưởng sau : 

 

• Nâng cấp 03 ITem lên 1+ ( hoặc +13 )

 

• Nâng cấp 01 set Item lên 02 cấp độ ( max là cấp 6 ) Ví dụ : nâng cấp set cấp cấp 3 lên cấp 5 , cấp 4 lên cấp 6 

 

TOP NẠP 30.000.000

 

*  Thêm 01 Otion vào 5 Item Exc ( Trừ wing và Exc Tìm ) Hoặc Nâng cấp 02 ITem lên 1+ ( Hoặc +13 )

 

* 01 Quyền đổi 01 Set Item ( set đua top vua nạp mà có  ) sang 01 Set Item khác tương đương ( khi bị hết hạn ) 

( có thể thay quyền đổi set = đổi 01 wing hoặc 02 vũ khí ) 

 

* 01 Set Item cấp 6 + Luck + 02 Otion ( được quyền chuyển + , gia cường từ set exc đang mặc sang set mới nhận ) Hoặc Nâng cấp 01 Set  Item Exc đang sử dụng lên 1+ ( hoặc +13)

( ví dụ : set +13 lên thành set + 14 .v.v.v..) 

 

Và Chọn 1 trong 3 phần thưởng sau : 

 

* Wing 2.5 Luck + MNL  ( Được chuyển + từ wing đang sử dụng sang Wing 2.5 mới nhận )

 

* Nâng cấp 01 Wing  đang sử dụng lên 1 cấp  

( ví dụ wing 2 lên 2,5 , 2,5 lên wing 3 , wing 3 lên wing Season 8)

 

* Thêm 01 Otion vào Wing 2,5 trở lên 

 

TOP NẠP 50.000.000

 

*  Nâng cấp 05 Item bất ký lên 1 + 

 

* 01 Quyền đổi 01 Set Item và 02 vũ khí ( set và vũ khí đua top vua nạp mà có  ) sang 01 Set Item khác tương đương ( khi bị hết hạn ) 

( có thể thay quyền đổi 02 vũ khí = quyền đổi 01 Wing nếu muốn ) 

 

*  Thêm 01 Otion vào 6 Item Exc ( Trừ wing và Exc Tìm ) Hoặc Nâng cấp 03 ITem lên 1+ ( Hoặc +13 )

 

* 01 Set Item cấp 8 + Luck + 02 Otion ( được quyền chuyển + , gia cường từ set exc đang mặc sang set mới nhận )

 

Và Chọn 1 trong 3 phần thưởng sau : 

 

* Wing 2.5 Luck + MNL  ( Được chuyển + từ wing đang sử dụng sang Wing 2.5 mới nhận )

 

* Nâng cấp 01 Wing  đang sử dụng lên 1 cấp  

( ví dụ wing 2 lên 2,5 , 2,5 lên wing 3 , wing 3 lên wing Season 8)

 

* Thêm 01 Otion vào Wing 2,5 trở lên